T-Spline

مدل سازی اشکال ارگانیک و پیچیده با استفاده از T-Splines در Rhino

در این دوره آموزشی نرم افزار راینو شما با درک چگونگی استفاده از پلاگین T-Splines برای مدلسازی اشکال پیچیده و ارگانیک در نرم افزار راینو آشنا میشوید. شما تکنیک های خاص و قابلیت هایی را یاد میگیرید که به شما اجازه میدهند هر شکل و فرمی که میخواهید ایجاد کنید. …

بیشتر بخوانید »